This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Xem tử vi vận mạng năm 2015 cho người sinh năm : Canh Thìn 76 Tuổi – Dương Nam

a27ed66ee9tho-04.jpg CANH THÌN – 76 TUỔI –DƯƠNG NAM (Sanh từ 8-2-1940 đến 26-1-1941) Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn: Tam Đa Phúc Lộc Thọ Tướng tinh: Con Lạc Đà – Con dòng Bạch Đế, Trường mạng Mạng: Bạch lạp Kim ( Vàng chân đèn) Sao: Toán tận: trở ngại, va vấp Hạn: Huỳnh Tuyền: phòng bệnh

Xem tử vi vận mạng năm 2015 cho người sinh năm : Nhâm Thìn 64 Tuổi – Dương Nam

1c7c9e21b0460-02.jpg NHÂM THÌN – 64 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ ngày 27-1-1952 đến 13-2-1953) Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn: Quả Cầu Dạ Quang Tướng tinh: Chó Sói. Con dòng Hắc Đế, trường mạng MẠNG: Trường lưu Thủy (Nước sông dài) SAO: La Hầu: Rối rắm, tốn hao HẠN: Tam Kheo: Xây xát tay chân

Xem tử vi vận mạng năm 2015 cho người sinh năm : Giáp Thìn 52 Tuổi – Dương Nam

729a4ef241M003-1.jpg GIÁP THÌN – 52 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ ngày 13-02-1964 đến 1-2-1965) Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn: Cặp Tỳ Hưu Tiêu Ngọc Tướng tinh: Con Rắn – Con dòng Xích Đế, tân khổ MẠNG: Phúc đăng Hỏa (lửa đèn) SAO: Kế Đô: Thị phi, tai nạn HẠN: Địa Võng : nhiều lo

Xem tử vi vận mạng năm 2015 cho người sinh năm : Bính Thìn 40 Tuổi – Dương Nam

7bcbf53f5fs950-2.jpg BÍNH THÌN – 40 TUỔI –DƯƠNG NAM (Sanh từ 31-1-1976 đến 17-2-1977) Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn: Vòng Tay Tỳ Hưu Mắt Mèo Tướng tinh: Con Chuột – Con dòng Huỳnh Đế, Phú quý Mạng: Sa trung Thổ ( đất pha cát) Sao: Thái Bạch: hao tài, đau ốm Hạn: Thiên tinh: Rối rắm,

Xem tử vi vận mạng năm 2015 cho người sinh năm : Mậu Thìn 28 Tuổi – Dương Nam

f8a5645600083-02.jpg MẬU THÌN – 28 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ ngày 17-2-1988 đến 5-2-1989) Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn: Gậy Như Ý Thăng Tiến Tướng tinh: Con Quạ. Con dòng Thanh Đế, trường mạng MẠNG: Đại Lâm Mộc (Cây rừng lớn) SAO: La Hầu: Ốm đau, hao tốn HẠN: Tam Kheo: Phòng xây xát

Xem tử vi vận mạng năm 2015 cho người sinh năm : Mậu Thìn 88 Tuổi – Dương Nữ

99baef5e70632-21.jpg MẬU THÌN – 88 TUỔI –DƯƠNG NỮ (Sanh từ 23-1-1928 đến 9-2-1929) Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn: Thạch Anh Tím Tài Vận Tướng tinh: Con Quạ – Con dòng Thanh Đế, Trường mạng Mạng: Đại lâm Mộc (Cây rừng lớn) Sao: Thái Dương: May mắn, phúc lộc tốt Hạn: Thiên la: Tinh thần bất

Tuổi Thìn – Tử Vi Tuổi Thìn – Phong Thủy Tuổi Thìn – Tuổi Rồng