This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Xem tử vi vận mạng năm 2015 cho người sinh năm : Canh Thìn 76 Tuổi – Dương Nữ

6a230c596dH001-2.jpg CANH THÌN – 76 TUỔI –DƯƠNG NỮ (Sanh từ 8-2-1940 đến 26-1-1941) Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn: Cặp Tỳ Hưu Bảo Trợ Sức Khỏe Tướng tinh: Con Lạc Đà – Con dòng Bạch Đế, Trường mạng Mạng: Bạch lạp Kim ( Vàng chân đèn) Sao: Thái Âm: may mắn, phúc lộc tốt Hạn: Huỳnh

Xem tử vi vận mạng năm 2015 cho người sinh năm : Nhâm Thìn 64 Tuổi – Dương Nữ

ce4d20dffb113-01.jpg NHÂM THÌN – 64 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 27-1-1952 đến 13-2-1953) Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn: Mặt Con Giáp Ngọc Myanmar Tướng tinh: Chó Sói. Con dòng Hắc Đế, trường mạng MẠNG: Trường lưu Thủy (Nước sông dài) SAO: Kế Đô: Tai tiếng, bệnh nạn HẠN: Thiên Tinh: Rối rắm, tranh

Xem tử vi vận mạng năm 2015 cho người sinh năm : Giáp Thìn 52 Tuổi – Dương Nữ

156f9f71a9inh-02.jpg GIÁP THÌN – 52 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 13-02-1964 đến 1-2-1965) Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn: Cây Tài Lộc Phong Thủy Luân Tướng tinh: Con Rắn – Con dòng Xích Đế, tân khổ MẠNG: Phúc đăng Hỏa (lửa đèn) SAO: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Địa Võng :

Xem tử vi vận mạng năm 2015 cho người sinh năm : Bính Thìn 40 Tuổi – Dương Nữ

247764436de206-2.jpg BÍNH THÌN – 40 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 31-01-1976 đến 17-2-1977) Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn: Thuyền Buồm Rồng Tướng tinh: Con Chuột – Con dòng Huỳnh Đế, Phú quý MẠNG: Sa Trung Thổ (Đất pha cát) SAO: Thái Âm: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Tam kheo: Xây xát tay,

Xem tử vi vận mạng năm 2015 cho người sinh năm : Mậu Thìn 28 Tuổi – Dương Nữ

af35ca34505015-1.jpg MẬU THÌN – 28 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 17-2-1988 đến 5-2-1989) Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn: Mặt Thạch Anh Tóc Vàng Tướng tinh: Con Quạ. Con dòng Thanh Đế, trường mạng MẠNG: Đại Lâm Mộc (Cây rừng lớn) SAO: Kế Đô: Ốm đau, hao tốn HẠN: Thiên sinh: Rối rắm, tranh

Xem tình duyên chọn vợ chồng cho tuổi MẬU THÌN

Chọn vợ chọn chồng căn cứ vào các loại sách như Lữ Tài Hiệp Hôn, Cao Ly Toán Số, Cao Ly Đầu Hình, Bác San Tuyệt Mạng, Bác San Giao Chiến, Bác San Giao Xung, Bác Cung, Ngũ Mạng để tìm hiểu số vợ chồng. Nội dung chuyên sâu về xem tuổi vợ chồng hợp

Tuổi Thìn – Tử Vi Tuổi Thìn – Phong Thủy Tuổi Thìn – Tuổi Rồng