xem bói Nhâm Thìn Nam mạng 65 tuổi

Xem tử vi vận mạng năm 2016 cho người sinh năm : Nhâm Thìn 65 Tuổi – Dương Nam

030094ff3fen-nho.jpg Nhâm Thìn 65 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 27-1-1952 đến 13-2-1953) Vật Phẩm May Mắn: Hồ Lô Bát Tiên Tướng tinh: Chó Sói, Con dòng: Hắc Đế, Trường mạng MẠNG: Trường lưu Thủy ( Nước sông dài) SAO: Thổ tú : Có chuyện lo buồn HẠN: Ngủ Mộ: Hao tài mất của VẬN NIÊN: