vận mệnh Nữ mạng Mậu Thìn 2016

Xem tử vi vận mạng năm 2016 cho người sinh năm : Mậu Thìn 29 Tuổi – Dương Nữ

495503b0ffinh-02.jpg Mậu Thìn 29 Tuổi – Dương Nữ ( Sanh từ 17-2-1988 đến 05-2-1989) Vật Phẩm May Mắn: Mặt Thạch Anh Ưu Linh Xanh TƯỚNG TINH: Con Quạ Con dòng: Thanh Đế, trường mạng MẠNG: Đại lâm Mộc (Cây rừng lớn) SAO: Vân Hớn: Rối rắm, bất an HẠN: Ngũ Mộ: Hao tài, mất của VẬN