khỉ phong thủy

Khỉ ngồi trên đào tiên,tăng thêm phú quý,thông minh D173

3,876,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Khỉ (tuổi Thân) ngồi trên đào tiên ôm như ý, bằng đồng nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 17cm x 9cm x 22cm + Khối lượng : 2kg + Ý nghĩa : Biểu tượng cho sự quyền quý,

Khỉ bên châu đỏ,tăng thêm phú quý,thông minh H371G

698,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Khỉ (tuổi Thân) bột đá mạ vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 10cm x 8cm x 14cm + Khối lượng : 650g + Ý nghĩa : Biểu tượng may mắn trong công việc, hợp với tuổi Thân, Tý, Tỵ.

Khỉ bên túi phước,tăng thêm phú quý,thông minh H370G

1,086,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Khỉ (tuổi Thân) bột đá mạ vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 7cm x 13cm x 17cm + Khối lượng : 1kg + Ý nghĩa : Biểu tượng may mắn trong công việc, hợp với tuổi Thân, Tý, Tỵ.

Khỉ đồng ôm chữ phước,tăng thêm quyền quý,phước lành D172

2,856,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Khỉ (tuổi Thân) bằng đồng nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 13cm x 6cm x 21cm + Khối lượng : 1.1kg + Ý nghĩa : Biểu tượng cho sự quyền quý, phước lành, mang một sức lực mạnh

Khỉ ngồi chữ phước lớn,mang lại phước lành,tăng sức khỏe D171

5,916,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Khỉ (tuổi Thân) ngồi ôm chữ phước lớn, bằng đồng nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 17cm x 9cm x 22cm + Khối lượng : 2kg + Ý nghĩa : Biểu tượng cho sự quyền quý, phước lành,